29.04.2014 – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ZAKOŃCZONA

dyplomUprzejmie informuję, że bardzo ważna dla społeczności lokalnej  Warki i dla Gminy Warka, realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. inwestycja pt. „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce” została zakończona.
Ciepło do odbiorców, przez dwufunkcyjne kompaktowe wymienniki ciepła, zainstalowane w węzłach cieplnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, zostało dostarczone nową dwuprzewodową pre-izolowaną siecią cieplną z nowych kotłów z ekonomizerami.

Za projekt modernizacji, ZUK został nagrodzony przez Mazowiecką Agencję Energetyczną „Za najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu” w kategorii „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”.

Prezes Zarządu
Roman Korczak

Informacja o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. został utworzony fundusz rekultywacyjny.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów w Warce przy ul. Fabrycznej wynosi 2%.