Wodociagi i Kanalizacja

Podstawowymi zadaniami są:

 • zapewnienie wydobycia wody ze studni głębinowych,
 • uzdatnianie wody w procesie technologicznym,
 • eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci wodociągowych,
 • konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowych,
 • eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
 • konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
 • oczyszczanie ścieków w procesie technologicznym na oczyszczalni,
 • świadczenie usług dla ludności w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
 • wykonywanie zadań inwestycyjnych na zlecenie UM w zakresie wodno-kanalizacyjnym.

Zakres działania obejmuje eksploatację:

 • studnie głębinowe
 • stacje uzdatniania
 • stacja pomp II-go stopnia
 • przepompownie ścieków
 • pompownie UZT
 • oczyszczalnie ścieków

Kontakt:

Kierownik działu Wody i Kanalizacji
Kamilla Wójcik
tel. 48 667 27 81, 728 459 233
e-mail: wojcik.k@zukwarka.pl