Wodociagi i Kanalizacja

Podstawowymi zadaniami są:

 • zapewnienie wydobycia wody ze studni głębinowych,
 • uzdatnianie wody w procesie technologicznym,
 • eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci wodociągowych,
 • konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowych,
 • eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
 • konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
 • oczyszczanie ścieków w procesie technologicznym na oczyszczalni,
 • świadczenie usług dla ludności w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
 • wykonywanie zadań inwestycyjnych na zlecenie UM w zakresie wodno-kanalizacyjnym.

Zakres działania obejmuje eksploatację:

 • studnie głębinowe
 • stacje uzdatniania
 • stacja pomp II-go stopnia
 • przepompownie ścieków
 • pompownie UZT
 • oczyszczalnie ścieków

Kontakt:

Kierownik działu Dostaw Ciepła, Wody i Kanalizacji
Kamilla Wójcik
tel. 48 667 27 81, 728 459 233
e-mail: wojcik.k@zukwarka.pl

Mistrz ds. Wodociągów i Kanalizacji
Remigiusz Chmielewski
tel. 48 667 27 81, 606 421 252
e-mail: chmielewski.r@zukwarka.pl

Mistrz ds. Oczyszczalni ścieków, Specjalista technolog
Łukasz Chojnacki
tel. 48 667 25 96
e-mail: chojnacki.l@zukwarka.pl

Stacja Uzdatniania Wody
tel. 48 667 25 98, 728 459 229