Oczyszczanie Miasta

Oddział Oczyszczania Miasta Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. działa na terenie Miasta i Gminy Warka i zajmuje się w szczególności:

 • utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
 • utrzymaniem zieleni miejskiej,
 • odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych,
 • sprzątaniem ulic i placów miejskich oraz posesji komunalnych,
 • utrzymaniem i eksploatacją gminnego składowiska odpadów komunalnych,
 • utrzymaniem dróg gminnych,
 • świadczeniem usług transportowych – odpadów komunalnych,
 • zapewnieniem przejezdności dróg gminnych i chodników w okresie zimowym,
 • obsługą imprez masowych,
 • likwidacją dzikich wysypisk,
 • obsługą szaletu miejskiego,
 • odbiorem elektroodpadów,
 • jesteśmy gotowi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
 • wykonujemy prace na zlecenie koparko-ładowarką,
 • oferujemy transport materiałów sypkich: żwiru, piachu, tłucznia itp.
 • dysponujemy sprzętem do równania dróg i placów,
 • świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu

Kontakt:

Kierownik Działu Oczyszczania Miasta
Andrzej Kamiński
tel. 48 667 26 42, 664 014 073
e-mail: kaminski.a@zukwarka.pl