Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o,
ul. Farna 4, 05-660 Warka,
tel. 48 667 32 99, fax. 48 667 22 85
e-mail: zuk@zukwarka.pl
NIP 797-20-27-869, REGON 142486350

Godziny pracy – 7:00-15:00

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie KRS 0000362237

Biuro Obsługi Klienta zaprasza interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
Opłaty za wodę oraz ścieki dokonać można u inkasenta, w kasie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30 lub bezpośrednio na konto bankowe.
Nr rachunku bankowego : BGŻ BNP PARIBAS  S.A. 92 2030 0045 1110 0000 0253 1410

Prezes Zarządu
Roman Korczak
tel. 48 667 32 99

Pełnomocnik Prezesa ds. Rozwoju
Jan Mentel
tel. 48 667 32 99, 606 857 720
e-mail: mentel.j@zukwarka.pl

Pełnomocnik Prezesa ds. Handlowych
Grzegorz Paczkowski
tel. 48 332 00 92, 728 459 232
e-mail: paczkowski.g@zukwarka.pl

Główny Księgowy
Iwona Fundowicz
tel. 48 667 32 99
e-mail: fundowicz.i@zukwarka.pl

Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Tomasz Kostaniak
tel. 48 667 27 81
e-mail: kostaniak.t@zukwarka.pl

Inspektor ds. BHP
Arkadiusz Marszałek
tel. 48 667 27 81, 692 167 043
e-mail: marszalek.a@zukwarka.pl