O firmie

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/362/10 z dnia 20.05.2010r, Zakład Usług Komunalnych, ul. Farna 4, 05–660 Warka, został z dniem 03.08.2010 roku przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

  • przyłącza wodno-kanlizacyjne
  • remonty instalacji wodno-kanlizacyjnych i CO
  • analizy wody i ścieków
  • usługi hydrauliczne i CO
  • usługi transportowe
  • sprzedaż i transport kruszywa oraz piasku
  • wywóz płynnych i stałych odpadów
  • transport HDS
  • wynajem sprzętu budowlanego oraz koparko-ładowarek
  • wynajem sprzętu do równania dróg i placów
  • wynajem ciężkiego sprzętu
  • usługi remontowe pomieszczeń, chodników
  • remont nawierzchni
  • sprzątanie ulic, placów oraz posesji
  • obsługa imprez masowych
  • sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych
  • koszenie rowów i terenów w obrębie drogi