Struktura Firmy

 • Prezes Zarządu
  • Pełnomocnik Prezesa ds. Rozwoju
  • Pełnomocnik Prezesa ds. Handlu
   • Biuro Obsługi Klienta
  • Główny Księgowy
   • Kierownik Księgowości
  • Kierownik Działu Dostaw Ciepła, Wody i Kanalizacji
   • Mistrz ds. Dostaw Ciepła
   • Mistrz ds. Wody i Kanalizacji
   • Mistrz ds. Oczyszczalni Ścieków
  • Kierownik Działu Oczyszczania Miasta
  • Kierownik Działu Usług Pozostałych
  • Stanowiska samodzielne
   • Inspektor ds. BHP i p.poż.
   • Inspektor ds. Ochrony Środowiska
   • Starszy specjalista ds. kadr i archiwizacji
   • Sekretarka