06.06.2018 – Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Konarach oraz budowa sieci kanalizacji w Podgórzycach ZAKOŃCZONA

PozwolenieNaUzytkowanieUprzejmie informuję, że bardzo ważna dla mieszkańców północnej części gminy Warka, inwestycja realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. została zakończona.

Uzyskane przez Spółkę pozwolenie na użytkowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tego regionu Gminy Warka.

Prezes Zarządu
Roman Korczak

Informacje o odbiorze odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Warka, która wprowadza drobne zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych.

Ważne zmiany, jakie zostały wprowadzone od 01 stycznia 2017 r.

I) Zmiana koloru worków na odpady segregowane.

W związku z nowymi przepisami prawnymi ujednolicono kolorystykę worków i pojemników na odpady komunalne – kolory te obowiązywać będą na terenie całego kraju:

  1. Odpady suche (opakowania plastikowe, opakowania metalowe, papier) – worki koloru żółtego (poprzednio były to worki koloru czerwonego);
    odpadysegregowane
  2. Odpady szkło opakowaniowe – worki koloru zielonego (poprzednio były to białe przeźroczyste worki);
    szklo
  3. Odpady zielone – worki koloru brązowego; jest to nowa frakcja odbieranych odpadów – odpady te będą odbierane z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie kwiecień- październik.
    odpadyzielone

II) Zmiana szaty graficznej harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.
W latach ubiegłych mieszkańcy otrzymywali harmonogramy obejmujące okres jednego półrocza oraz byli osobno informowani o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych (tzw. „wystawki” dwa razy w roku) – wg wymogów nowej umowy, jaką zawarł Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. harmonogramy obejmują okres całego roku oraz zawierają wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów Komunalnych (a więc także terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych) – poza tym harmonogram obejmuje tylko dany rejon, a nie tak jak poprzednio wszystkie rejony wiejskie i miejskie.

Najważniejszą informacją jest to, że nie ma zmiany dni odbioru odpadów z danego rejonu – odpady będą odbierane w tych dniach, w jakich były odbierane w latach ubiegłych – pomijając sytuacje, gdy w danym dniu wypada święto; wtedy w harmonogramie będzie podany inny dzień.

Harmonogramy w nowej wersji zostały dostarczone do końca poprzedniego roku do wszystkich posesji, z których będą odbierane odpady – oraz znajdują się również tu.