Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone przez Radę Miejską w Warce (uchwała nr XXIV/161/20 z 15 czerwca 2020 r.): 25 zł od osoby zamieszkującej w budynku jednorodzinnym, 32 zł od osoby zamieszkującej w budynku wielorodzinnym. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku…

Informacja dotycząca pracy punktu pobierania opłat i biura obsługi klienta

Informacja dotycząca pracy punktu pobierania opłat i biura obsługi klienta Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.  ograniczone zostają wizyty interesantów. Kasa ZUK w Warce…