DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Do zadań działu należy:

  1. Wytwarzanie ciepła.
  2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła.
  3. Eksploatacja, konserwacja, remonty sieci i urządzeń do produkcji ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
  4. Obsługa kotłowni gazowych.

Kierownik: Renata Sobolewska

tel. 48 667 23 70
e-mail: sobolewska.r@zukwarka.pl