DZIAŁ HANDLOWY

Do zadań działu należy:

    1. Bieżąca obsługa mieszkańców w Biurze Obsługi Klienta.
    2. Prowadzenie procedur przetargowych, zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”.
    3. Dokonywanie analiz sprzedaży usług, monitorowanie wskaźników handlowych.
    4. Udział w komisjach odbioru prac inwestycyjnych w Spółce.

Pełnomocnik Prezesa ds. Handlowych: Grzegorz Paczkowski

tel. 48 332 00 92, 728 459 232
e-mail: paczkowski.g@zukwarka.pl