DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA

Do zadań działu należy:

  1. Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  2. Sortowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
  3. Prowadzenie punktu SPOK i PSZOK.
  4. Utrzymanie porządku w mieście – ciągów pieszych, placów oraz dróg gminnych.
  5. Prowadzenie pielęgnacji trawników, krzewów, roślin ozdobnych i kwiatów.

Kierownik: Andrzej Żurawski

tel. 48 667 26 42, 728 459 223
e-mail: zurawski.a@zukwarka.pl