DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Do zadań działu należy:

  1. Zapewnienie wydobycia wody ze studni głębinowych.
  2. Uzdatnienie wody w procesie technologicznym oraz dostawa wody uzdatnionej dla odbiorców.
  3. Eksploatacja i utrzymanie w ruchu urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  4. Konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Kierownik: Kamilla Wójcik 

tel. 48 667 27 81, 728 459 233
e-mail: wojcik.k@zukwarka.pl