Miejskie Targowisko zamykane

Informujemy Mieszkańców oraz Kupców, że z dniem 1 lipca br., decyzją Burmistrza Warki bramy wjazdowe na targowisko miejskie będą zamykane każdego dnia o godzinie 22ºº. Zarządzający targowiskiem, gminna spółka ZUK wykonała i obecnie instaluje, oznaczone metalowe zapory na 5-ciu bramach.