Skip to content

ZARZĄDZENIE NR GPK.0050. 33 .2013

BURMISTRZA WARKI

z dnia 26.03.2013 roku


 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Warce.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w celu realizacji czynności określonych w uchwale NR XXIX/181/08 RADY MIEJSKIEJ w WARCE z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Warce zarządzam:

 

§1

 

Wprowadza się do stosowania „Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym w Warce” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.kwietnia.2013r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Warki nr 33 z dnia 26.03.2013r.

 

 

CENNIK OPŁAT

OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

W WARCE OD DNIA 01.04.2013 R.

 

I. CENY GROBÓW Groby do pogrzebu

1. Grób 2 osobowy murowany - 2 900 zł 2. Grób 4 osobowy murowany - 5 800 zł

Groby za żywota

1. Grób 2 osobowy murowany - 3 530 zł

2. Grób 4 osobowy murowany -7 060 zł

Opłata za udostępnienie na terenie cmentarza komunalnego miejsca na wykonanie pierwszego pochówku na okres 20 lat

1. w grobie ziemnym dwumiejscowym

bez prawa budowy grobu murowanego - 930 zł

2. w grobie ziemnym zwykłym jednomiejsc.

bez prawa budowy grobu murowanego - 520 zł

II. CENY USŁUG POGRZEBOWYCH

1. Przygotowanie grobu do pogrzebu - 470 zł

2. Ekshumacja zwłok - opłata za czynności kancelaryjno-terenowe za wykonanie ekshumacji:

- trumny ze zwłokami - 420 zł

- urny - 170 zł

3. Demontaż i montaż płyty górnej (odkrycie grobu do pochówku)

- nagrobka – lastryko - 240 zł

- nagrobka – kamień, tworzywo - 330 zł

III. STAWKI OPŁAT CMENTARNYCH

Opłata za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza:

1. w czasie budowy nagrobka - 210 zł

(stawka od jednego nagrobka)

2. w czasie wykonywania robót remontowych - 80 zł

IV. OPŁATA ADMINISTRACYJNA - 160 zł

( za wywóz odpadów, dostęp do wody, utrzymanie czystości i zieleni)

pobierana przy pierwszym pochówku oraz dochowaniu.

 

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek.