Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na roku 2016 II półrocze

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon VII
Zbiorczy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon V

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na roku 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon VII
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon VII

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon IV

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Warka na 2015r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon IV

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon VII