Wdrożenie modułu ewidencji i sprawozdawczości w BDO

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku nastąpi wdrożenie modułu ewidencji i sprawozdawczości w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Firmy i podmioty gospodarcze, które nie dopełniły ustawowego obowiązku zarejestrowania się i uzyskania numeru w systemie BDO po 1 stycznia 2020 r. nie będą mogły oddawać odpadów z braku możliwości wygenerowania w rejestrze BDO elektronicznej karty przekazania odpadów.

W związku z tym w przypadku, gdy Wasza firma nie posiada numeru w rejestrze BDO nasza Spółka i inne podmioty gospodarcze odbierające odpady nie będą mogły odebrać od Was odpadów ze względu na to, że nie będą one widoczne w systemie ewidencji BDO.