WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

w imieniu Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Warka – Dariusza Gizkę

 

Rada Nadzorcza Spółki

Monika Strus-Wołos
Jerzy Kropacz
Tadeusz Gorycki

 

Prezes Zarządu

Roman Korczak