Inwestycje zrealizowane w 2014 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2014 ROKU Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Ks. Mazowieckich w Warce 8.167.221,96 zł Przyłącze kanalizacja sanitarnej z terenu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) przy ul. Fabrycznej w Warce 192.677,53 zł Razem 8.359.899,49 zł