Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU Budowa SPOK 579.939,23 zł Sieć wodociągowa w ulicach Długiej i Cmentarnej w Warce 132.564,26 zł Kanalizacja sanitarna w ulicy Długiej w Warce 231.490,79 zł Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicach Cmentarnej, Wysockiego i Polnej w Warce 277.168,34 zł Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wysockiego w Warce 65.158,29 zł Kontener socjalno-biurowy na…