Inwestycje zrealizowane w 2018 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Konarach 2.692.025,56 zł Ulepszenie budynku warsztatu napraw samochodowych na terenie bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 818.791,55 zł Utwardzenie terenu bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 148.198,92 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podgórzycach i Konarach 1.592.846,17 zł Sieć wodociągowa w ulicach…