Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone przez Radę Miejską w Warce (uchwała nr XXIV/161/20 z 15 czerwca 2020 r.): 25 zł od osoby zamieszkującej w budynku jednorodzinnym, 32 zł od osoby zamieszkującej w budynku wielorodzinnym. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku…