Awaria studni głębinowej w miejscowości Gośniewice

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii studni głębinowej zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gośniewice do czasu usunięcia awarii studnia zostaje wyłączona z eksploatacji. Zaistniała sytuacja wiąże się z utrudnieniami w dostarczaniu wody do Odbiorców związanymi głównie ze spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej w szczególności w miejscowościach Michalczew, Gośniewice oraz miejscach…