Renowacja studni głębinowej w miejscowości Gośniewice

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.03.2021 r. rozpoczęto prace polegające na renowacji studni głębinowej zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gośniewice. Do czasu zakończenia prac mających na celu usuniecie awarii studnia zostaje wyłączona z eksploatacji. Prowadzone prace nie będą powodowały zakłóceń w dostarczaniu wody do odbiorców ani nie będą miały wpływu na jej…