Ogłoszenie dla działkowców

    Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. w roku 2022 nie będzie zawierał umów z osobami posiadającymi działki rekreacyjne poza Gminą Warka. Brak świadczenia usług w tym zakresie podyktowany jest wielomiesięczną przebudową ulicy Grójeckiej i spodziewanym niebawem wyłączeniem lub poważnym utrudnieniem w dojeździe do obiektu Spółki przy tej ulicy. Ponadto obecnie, w…