Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert zakupu:
DAF CF 85.360 26.0t, rok prod. 2008

Oferowany pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, przy ul. Grójeckiej 24, 05-660 Warka. Stan techniczny ww. samochodu jest aktualny na dzień publikacji ogłoszenia; pojazd jest uszkodzony, ze zdemontowanym silnikiem i skrzynią biegów.

Ocena techniczna pojazdu sporządzona została przez Polski Związek Motorowy i jest dostępna pod linkiem: Ocena techniczna pojazdu

Osoby zainteresowane kupnem ww. przedmiotu zapraszamy do składania ofert wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonych kopertach zawierających proponowaną cenę zakupu brutto oraz numer telefonu kontaktowego w terminie do 2 lipca 2024 r. do godziny 12°° w sekretariacie Spółki w Warce przy ulicy Farnej 4.

Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. nie odpowiada za koszty poniesione przez osoby/podmioty zainteresowane nabyciem wskazanego powyżej pojazdu, w związku z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu.

Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. może w każdym czasie odwołać lub zmienić warunki postępowania lub ogłoszenia, w tym zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. zastrzega, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Numer telefonu do kontaktu w sprawie oferty: 48 667 32 99.