Informacja dotycząca targowicy

  I  N  F  O  R  M A C  J  A   W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o przypomina o wymaganych prawem zasadach bezpieczeństwa i bezwzględnym ich przestrzeganiu na terenie targowiska: Maseczka  bezwzględny nakaz przebywania na terenie targowiska  w maseczkach Dystans – zachowanie wymaganych odległości  między handlującymi …

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Rolniku, przygotuj się do spisu! Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg…

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone przez Radę Miejską w Warce (uchwała nr XXIV/161/20 z 15 czerwca 2020 r.): 25 zł od osoby zamieszkującej w budynku jednorodzinnym, 32 zł od osoby zamieszkującej w budynku wielorodzinnym. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku…