Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii studni głębinowej zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gośniewice do czasu usunięcia awarii studnia zostaje wyłączona z eksploatacji.

Zaistniała sytuacja wiąże się z utrudnieniami w dostarczaniu wody do Odbiorców związanymi głównie ze spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej w szczególności w miejscowościach Michalczew, Gośniewice oraz miejscach stanowiących końcowe odcinki sieci.

Jednocześnie informujemy, że jakość dostarczanej wody nie uległa pogorszeniu. Woda nadal pod względem jakości spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  (Dz.U.2017.2294).

Obecnie prowadzone są prace zmierzające do wyboru sposobu usunięcia powstałej awarii.

Szacowany czas przywrócenia pełnej sprawności studni głębinowej może ulec wydłużeniu z uwagi na ewentualną konieczność wybudowania nowego ujęcia wód podziemnych. Utrudniony proces pozyskiwania stosownych decyzji pozwalających na prowadzenie prac budowlanych w obrębie studni głębinowej może trwać do kilku miesięcy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia.