Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przylot

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. realizuje następny etap skanalizowania północnej części Gminy Warka. Zostało zakończone postępowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przylot. Przetarg wygrała firma pod nazwą „PPU WIMAR Waldemar Markowski”. Umowę w imieniu Spółki podpisał w dniu 10 lipca 2019 r. Prezes Zarządu Roman Korczak. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1.808.100 zł. Termin realizacji to 31 grudnia 2019 r.