Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gośniewice – Piaseczno

Wykonano prace budowlane, które polegały na spięciu wodociągu łączącego miejscowości Gośniewice i Piaseczno. Długość sieci: 2268 mb, materiał: rury PE o Ø 110 mm. Nowy wodociąg dostarcza uzdatnioną wodę pitną okolicznym mieszkańcom. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rozbudowa sieci wodociągowej dla sąsiednich miejscowości.

Wartość zrealizowanej przez ZUK inwestycji wynosi: 356 046,14 zł