Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Warka - Pilica

Wykonano prace budowlane, które polegały na spięciu wodociągu łączącego miejscowości Stara Warka – Pilica. Długość sieci: 1056 mb, materiał: rury PE o Ø 160 mm. Nowy wodociąg dostarcza uzdatnioną wodę pitną okolicznym mieszkańcom.

Wartość zrealizowanej przez ZUK inwestycji wynosi: 270 210,38 zł