Budynek administracyjno-biurowy: Warka, ul. Grójecka 24

Na bazie technicznej Spółki w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grójeckiej 24 zlokalizowane są następujące działy:

  • Dział Oczyszczania Miasta
  • Dział Usług Remontowych i Pozostałych
  • Dział Wodociągów i Kanalizacji