Informacja dot. wody Warka aktualny stan

INFORMACJA  W nawiązaniu do Informacji dotyczącej stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki (stwierdzona wartość 1 jtk/100ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml wody) w próbce pobranej z punktu poboru próbki wody zlokalizowanego w Laskach gm. Warka w dniu 12.07.2023 r., oraz stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi informujemy, że: wyznaczony…

Informacja dot. Wody SUW Bończa aktualny stan

INFORMACJA W związku  z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki w próbce pobranej ze zbiornika wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy, z której zasilane są następujące miejscowości: Bończa, Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcela, Budy Michałowskie, Branków, uprzejmie informujemy że w celu przywrócenia parametrów dostarczanej wody do stanu w pełni zgodnego z…

Informacja dot. Wody SUW Bończa aktualny stan

INFORMACJA W związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki w próbce pobranej ze zbiornika wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy oraz doręczoną w dniu w dniu 17.07.2023r r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że: woda nie nadaje się do…

Informacja dot. Wody Warka

INFORMACJA W związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki (stwierdzona wartość 1 jtk/100ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml wody) w próbce pobranej z punktu poboru próbki wody zlokalizowanego w Laskach gm. Warka w dniu 12.07.2023 r., informujemy odbiorców wody, że zgodnie z otrzymaną w dniu 17.07.2023 r., oceną jakości wody…