Inwestycje zrealizowane w 2018 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Konarach 2.692.025,56 zł Ulepszenie budynku warsztatu napraw samochodowych na terenie bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 818.791,55 zł Utwardzenie terenu bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 148.198,92 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podgórzycach i Konarach 1.592.846,17 zł Sieć wodociągowa w ulicach…

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 ROKU Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Dębnowoli i ul. Filtrowej w Warce 318.363,52 zł Sieć kanalizacyjna w ul. Gałczyńskiego w Warce 13.367,16 zł Przyłącze kanalizacji ciśnieniowej i instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 91.877,82 zł Ulepszenie pomieszczeń w budynku administracyjnym ZUK przy ul. Grójeckiej…

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU Budowa SPOK 579.939,23 zł Sieć wodociągowa w ulicach Długiej i Cmentarnej w Warce 132.564,26 zł Kanalizacja sanitarna w ulicy Długiej w Warce 231.490,79 zł Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicach Cmentarnej, Wysockiego i Polnej w Warce 277.168,34 zł Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wysockiego w Warce 65.158,29 zł Kontener socjalno-biurowy na…

Inwestycje zrealizowane w 2014 roku

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2014 ROKU Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Ks. Mazowieckich w Warce 8.167.221,96 zł Przyłącze kanalizacja sanitarnej z terenu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) przy ul. Fabrycznej w Warce 192.677,53 zł Razem 8.359.899,49 zł