DZIAŁ HANDLOWY

Do zadań działu należy:

    1. Bieżąca obsługa mieszkańców w Biurze Obsługi Klienta.
    2. Prowadzenie procedur przetargowych, zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”.
    3. Dokonywanie analiz sprzedaży usług, monitorowanie wskaźników handlowych.
    4. Udział w komisjach odbioru prac inwestycyjnych w Spółce.

Kierownik: Piotr Bieńkowski

tel. 48 332 00 92, 512 132 349
e-mail: bienkowski.p@zukwarka.pl