DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Do zadań działu należy:

  1. Oczyszczanie ścieków w procesie technologicznym na oczyszczalni ścieków w Warce i Konarach.
  2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków.
  3. Świadczenie usług związanych z transportem asenizacyjnym: obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.
  4. Świadczenie usług w zakresie wynajmu toalet przenośnych.

Kierownik: Tomasz Kostaniak

tel: 48 667 25 96, 512 132 320
e-mail: kostaniak.t@zukwarka.pl