DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

Do zadań działu należy:

  1. Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych.
  2. Realizowanie przyjętych zadań zgodnie z zatwierdzonym planem inwestycyjnym przyjętym na dany rok.
  3. Merytoryczne przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych, pozwoleń na budowy, zgłoszeń oraz opracowywanie SIWZ – opis zamówienia.
  4. Nadzór nad inwestycjami oraz rozliczanie finansowe inwestycji.

Pełnomocnik Prezesa ds. Rozwoju i Inwestycji: Łukasz Chojnacki

tel. 48 332 00 92, 660 554 539
e-mail: chojnacki.l@zukwarka.pl