Działania Spółki Komunalnej zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. w porozumieniu z Burmistrzem Warki podjął działania polegające na dezynfekcji i odkażaniu wiat przystanków autobusowych oraz ławek posadowionych w ciągach komunikacji pieszej naszego miasta. Podjęte działania będą miały charakter cykliczny.