Informacja dla mieszkańców - opłaty za odbiór odpadów

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Warce lub bezpośrednio na rachunek bankowy ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555 w następujących wysokościach oraz terminach płatności:

  • 19 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
  • 29 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

 

  • do 15 marca za I kwartał;
  • do 15 maja za II kwartał;
  • do 15 września za III kwartał;
  • do 15 listopada za IV kwartał;