W zamian za dzień świąteczny 1 maja przypadający w 2021 r. w sobotę, tj. w dniu wolnym od pracy ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek).