Informacja o Inspektorze Ochronie Danych w ZUK Warka Sp. z o.o.

Informacja o Inspektorze Ochronie Danych w ZUK Warka Sp. z o.o.

Inspektorem Ochrony Danych w ZUK Warka Sp. z o.o. jest Pan Damian Stachyra

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@zukwarka.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy koordynowanie działań w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności :

  • informowanie Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora i podmiotów przetwarzających w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących   w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych;
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  kwestiach związanych  z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa  w art. 36 RODO , oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich sprawach;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania.