INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Wójtowskiej, Długiej i Warszawskiej w Warce 127.459,13 zł
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicach Warszawskiej i Wójtowskiej w Warce 38.709,40 zł
Sieć wodociągowa w ul. Krawczyka w Warce 2.328,67 zł
Razem 168.497,19 zł