INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

Sieć wodociągowa w ul. Bielańskiej w Warce 11.322,00 zł
Sieć kanalizacyjna w ul. Szafirowej w Warce 11.128,12 zł
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Franciszkańskiej w Warce 88.397,24 zł
Razem 110.847,35 zł