INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2014 ROKU

Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Ks. Mazowieckich w Warce 8.167.221,96 zł
Przyłącze kanalizacja sanitarnej z terenu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) przy ul. Fabrycznej w Warce 192.677,53 zł
Razem 8.359.899,49 zł