INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU

Budowa SPOK 579.939,23 zł
Sieć wodociągowa w ulicach Długiej i Cmentarnej w Warce 132.564,26 zł
Kanalizacja sanitarna w ulicy Długiej w Warce 231.490,79 zł
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicach Cmentarnej, Wysockiego i Polnej w Warce 277.168,34 zł
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wysockiego w Warce 65.158,29 zł
Kontener socjalno-biurowy na placu targowym w Warce 127.937,83 zł
Modernizacja budynku kotłowni na os. 35-lecia w Warce 131.068,64 zł
Modernizacja przepompowni nr 1 w Warce 119.955,48 zł
Razem 1.665.282,84 zł