INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Dębnowoli i ul. Filtrowej w Warce 318.363,52 zł
Sieć kanalizacyjna w ul. Gałczyńskiego w Warce 13.367,16 zł
Przyłącze kanalizacji ciśnieniowej i instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 91.877,82 zł
Ulepszenie pomieszczeń w budynku administracyjnym ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 152.170,29 zł
Razem 575.778,80 zł