INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Konarach 2.692.025,56 zł
Ulepszenie budynku warsztatu napraw samochodowych na terenie bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 818.791,55 zł
Utwardzenie terenu bazy ZUK przy ul. Grójeckiej w Warce 148.198,92 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podgórzycach i Konarach 1.592.846,17 zł
Sieć wodociągowa w ulicach Niemojewskiej, Bielańskiej i Tuwima w Warce 74.067,45 zł
Sieć kanalizacyjna w ulicach Niemojewskiej i Szafirowej w Warce 98.218,77 zł
Razem 5.424.148,42 zł