Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Szwedzkiej w Warce

Przebudowano i zmodernizowano sieć kanalizacyjną w ulicy Szwedzkiej na Winiarach o długości 432 mb. Zużyte rury kamionkowe DN o Ø 200 mm zostały wymienione na rury PE o Ø 250 mm. W trakcie przebudowy sieci, wymieniono również betonowe płyty nastudzienne wraz z płytami odciążającymi oraz włazy żeliwne w ilości 9 kpl.

Wartość zrealizowanej przez ZUK inwestycji wynosi: 211 706,93 zł