Następny etap asfaltowania targowiska

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę do tego zadania. Zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni o powierzchni 2100 m2. Jest to już piąty etap działania od 2015 roku.