Oczyszczalnia ścieków: Warka, ul. Turystyczna 74

Na obiekcie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Warce, o projektowanej przepustowości 9 900 m3/dobę, oczyszczane są ścieki przyjmowane z rozbudowanej sieci kanalizacyjnej Warki oraz ścieki dostarczane samochodami asenizacyjnymi. Parametry jakościowe oczyszczonych ścieków są zgodne z obowiązującymi przepisami i umożliwiają zrzut tych oczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy. Proces technologiczny prowadzony na zmodernizowanej i oddanej do użytku w 2004 r. oraz sukcesywnie modernizowanej oczyszczalni oparty jest na technologii osadu czynnego. Sterowanie i monitorowanie pracy obiektu odbywa się przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.