Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. w roku 2022 nie będzie zawierał umów z osobami posiadającymi działki rekreacyjne poza Gminą Warka. Brak świadczenia usług w tym zakresie podyktowany jest wielomiesięczną przebudową ulicy Grójeckiej i spodziewanym niebawem wyłączeniem lub poważnym utrudnieniem w dojeździe do obiektu Spółki przy tej ulicy. Ponadto obecnie, w związku z przeprowadzoną reorganizacją funkcjonowania ww. obiektu, w niedziele, kiedy to działkowcy najczęściej składowali odpady, jest on nieczynny, co jest dodatkowym czynnikiem uniemożliwiającym efektywne świadczenie usługi odbioru odpadów.

Zarząd

Zakładu Usług Komunalnych

w Warce sp. z o.o.

 

kwiecień 2022 r.